החברה הכלכלית חדרה - ראשי - מסמכי תאגיד

				מסמכי תאגיד 
				מסמכי תאגיד

מסמכי תאגיד

פרוטוקולים ועדת התקשרויות

דוחות כספיים 31 לדצמבר 2021

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס 83 מיום 26.12.21

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס 82 מיום 29.8.21

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס 81 מיום 6.6.21

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס 80 מיום 21.3.21

תקציב 2019

תקציב החברה 2020

תקציב 2021

דוחות כספיים 2020

דוחות כספיים 2019

דוחות כספיים 2018

דוחות כספיים 2017

דוחות כספיים 2016

דוחות כספיים 2015

פרוטוקול חכ"ל מס 79 - מיום 20.12.20

פרוטוקול חכ"ל מס 78 - מיום 16.9.20

פרוטוקול חכ"ל מס 77 - מיום 30.6.20