החברה הכלכלית חדרה - צור קשר - דירקטוריון

				דירקטוריון 
				דירקטוריון

דירקטוריון

חברי דירקטוריון

 יושב ראש דירקטוריון | ניר בן חיים

 נבחר ציבור | בועז ביטון

 נבחר ציבור | שלמה בוזגלו

 נבחר ציבור | עו"ד מריי נחשונוב

 נציג הרשות | נדב הדר

 נציג הרשות | נעמי שוחט

 נציג הרשות | רויטל פוקס

 נציג ציבור | עו"ד רם יוגב

 נציג ציבור | אורן תוהמי

 

מזכירת דירקטוריון

 מזכירת דירקטוריון | קרן דואני