החברה הכלכלית חדרה - צור קשר - דירקטוריון

				דירקטוריון 
				דירקטוריון

דירקטוריון

חברי דירקטוריון

 יושב ראש דירקטוריון | תאל. מיל. צביקה גנדלמן

 מ"מ יו"ר הדירקטוריון | ניר בן חיים

 נבחר ציבור | גדי אריאלי

 נציג מטעם הקואליציה |  שי ברכה

 נציג מטעם הקואליציה | בועז ביטון

 נציג הרשות | נדב הדר

 נציג הרשות | אליסיה רובינשטיין

 נציג הרשות | נעמי שוחט

 נציג הרשות | רויטל פוקס

 נציג ציבור | עו"ד רם יוגב

 נציג ציבור | עו"ד רינת לוטן

 נציג ציבור | אורן תוהמי

 נציג ציבור |  שגיא פלד

מזכירת דירקטוריון

 מזכירת דירקטוריון | קרן דואני