החברה הכלכלית חדרה - ראשי - מכרזים

				מכרזים 
				מכרזים

מכרזים

מכרז כ"א מס' 08/22

לתפקיד ראש מנהלת התחדשות עירונית

מכרז פומבי 27/22

לרכישת מקרקעין בשכונת ברנדס בחדרה

המכרז הסתיים
קול קורא 07/22

קול קורא להקמת מיזם בתחומי האנרגיה בעיר חדרה

מכרז כ"א מס' 05/22

מכרז כ"א לבודק תוכניות להיתרי – התחדשות עירונית

המכרז הסתיים
מכרז פומבי 06/22

להקמת מתחם אימוני כדורגל במתחום האצטדיון בחדרה

מכרז פומבי 02/22

תכנון, אספקה, הקמה, חיבור, הפעלה ותחזוקה של מערכות סולריות לייצור חשמל.

מכרז פומבי 04/22

לתפקיד: ראש מנהלת עסקים

המכרז הסתיים
מכרז פומבי 03/22

תפקיד: מנהל/ת תחום קשרי קהילה במנהלת התחדשות עירונית.

המכרז הסתיים
מכרז 01-22 כ"א

רפרנט מחשוב

המכרז הסתיים
מכרז 10/21 מהנדס/ת פרויקטים

המכרז הסתיים
מכרז 09-21 כ"א

מנהל פרויקטים מנהלת עסקים

המכרז הסתיים
קול קורא למתן חסויות לפעילות הדרכה לקידום ופיתוח עסקים בעיר חדרה

בכוונת החברה הכלכלית חדרה, באמצעות מנהלת העסקים ובמסגרת מרכז היזמות, לייסד ולנהל פעילות של קיום קורסים ו/או הרצאות ו/או הכשרות, בתחומים מקצועיים שונים, במטרה לסייע לבעלי העסקים בהכוונה מקצועית ובפיתוח עסקי , אשר יועברו על ידי גורמים מקצועיים ומתאימים.

08-21 מכרז מסגרת לבחירת קבלני מסגרת לביצוע עבודות בניה ושיפוצים בעיר

המכרז הסתיים
מכרז פומבי מס' 6/21

גני ילדים שלב ב'

המכרז הסתיים
מכרז פומבי מספר 04/21

מנהל/ת קשרי קהילה במנהלת התחדשות עירונית

המכרז הסתיים
קול קורא למאגר נותני שירותים

מנהלת העסקים, בחברה הכלכלית לחדרה בע"מ – אשר הינה תאגיד עירוני כמשמעו בחוק, המצוי בבעלות מלאה של עיריית חדרה – מזמינה בזאת נותני שירותים בתחומים שונים, כמפורט להלן, להציע מועמדותם להצטרף למאגר נותני שירותים, לצורך מתן שירותים לעסקים הממוקמים בעיר חדרה.

מכרז פומבי מספר 02/21

לתפקיד כ"א מנהל/ת תחום קשרי קהילה

המכרז הסתיים
מכרז פומבי מס' 01/21

לתפקיד מנהל/ת אדמניסטרציה במנהלת התחדשות עירונית בחדרה

המכרז הסתיים
מכרז פומבי מס' 03/21

לתפקיד מהנדס חברה

המכרז הסתיים
מכרז פומבי מס' 02/21

לתפקיד חשב חברה

המכרז הסתיים
מכרז פומבי מס' 07/20

מכרז כוח אדם למנהל/ת אדמנסטרציה משרה זמנית מנהלת התחדשות עירונית

המכרז הסתיים
מכרז פומבי מס' 06/20

החברה הכלכלית לחדרה בע"מ מזמינה בזאת הצעות מחיר מקבלנים לביצוע עבודות להקמת שתי כיתות גן, במקרקעין הידועים כחלקה 532 בגוש 10570 בחדרה, והכל על פי המפרטים הטכניים המיוחדים, כתב הכמויות והתוכניות ועל פי כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז על נספחיהם.

המכרז הסתיים
מכרז פומבי מס' 05/20

החברה הכלכלית לחדרה בע"ממזמינה בזה הצעות לשכירת קומה במבנה ברח' רוטשילד פינת רח' הרברט סמואל בחדרה, במקרקעין בבעלות העירייה הידועים כגוש 10037 חלקה 64, לרבות ביצוע עבודות התאמה למושכר, והכל על פי כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

המכרז הסתיים
קול קורא ליועצים עסקיים

מנהלת העסקים, בחברה הכלכלית לחדרה בע"מ – אשר הינה תאגיד עירוני כמשמעו בחוק, המצוי בבעלות מלאה של עיריית חדרה – מזמינה בזאת יועצים בתחומים שונים להציע מועמדותם להצטרף למאגר יועצים, לצורך מתן ייעוץ ללא תמורה לעסקים הממוקמים בעיר חדרה.

מכרז 04/20 לביצוע עבודות להקמת מבנה בית ספר תיכון בשכונת חופים חדרה

החברה הכלכלית לחדרה בע"מ מזמינה בזאת הצעות מחירים מקבלנים לביצוע עבודות להקמת מבנה בית ספר תיכון בחדרה, במקרקעין הידועים כגוש 12795 חלקה 14, והכל על פי המפרטים הטכניים המיוחדים, כתב הכמויות וכן התוכניות ועל פי כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

המכרז הסתיים
מכרז 03/20 לביצוע עבודות להקמת מבנה בית ספר מכיל בשכונת דניה

החברה הכלכלית לחדרה בע"מ מזמינה בזאת הצעות מחירים מקבלנים לביצוע עבודות להקמת מבנה בית ספר מכיל בחדרה, במקרקעין הידועים כגוש 10031 חלקה 63, והכל על פי המפרטים הטכניים המיוחדים, כתב הכמויות וכן התוכניות ועל פי כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

המכרז הסתיים
קול קורא להקמת מתחם תרבות זמני בפארק נחל חדרה

המכרז הסתיים
מכרז פומבי מס' 17/20 - הזמנה להציע הצעות לרכישת מקרקעין

הזמנה להציע הצעות לרכישת מקרקעין

המכרז הסתיים
הודעה דחופה ועדכון מס' 4+5 למכרז פומבי 15/19

לאספקה, התקנה ומימון של תאורת רחובות ושטחים ציבוריים בטכנולוגית לד ומערכות שליטה ובקרה

המכרז הסתיים
מכרז 16/20 - לרכישת מקרקעין בשכונת ויצמן בחדרה

המכרז הסתיים
מכרז פומבי מספר 15/2019 - מסמך הבהרות ועדכון מספר 2

המכרז הסתיים
מכרז פומבי מספר 15/2019 - הודעת עדכון + פרוטוקול מפגש מציעים

המכרז הסתיים
קול קורא לחניונים לרכב כבד

החברה הכלכלית לחדרה בע"מ, מבקשת לקבל הצעות למקרקעין להפעלת חניון לרכב כבד מאת "בעלי זכויות" במתחמי קרקע, ברחבי העיר חדרה ובתחומיה, המעוניינים שיופעל במקרקעיהם חניון, כמפורט במסמכי הקול הקורא.

המכרז הסתיים
מכרז פומבי מספר 15/2019 לאספקה, התקנה ומימון תאורת רחובות ושטחים ציבוריים בטכנולוגיית לד ומערכות שליטה ובקרה

מכרז לאספקה, התקנה ומימון תאורת רחובות ושטחים ציבוריים בטכנולוגיית לד ומערכות שליטה ובקרה

המכרז הסתיים
מכרז פומבי מס' 16-19 - מנהל/ת פרויקטים מנהלת עסקים

החברה הכלכלית לחדרה אחראית, בין היתר, לניהול, הקמה, תפעול ותחזוקת פרויקטים בתחום ביצוע עבודות פיתוח, עבודות הנדסה בנאיות, פיתוח עסקי, התחדשות עירונית, הקמת מנהלת עסקים וכו' עבור עיריית חדרה, במכלול תחומי פעילות העירייה. החברה מבקשת בזה הצעות מטעם מועמדים למשרת מנהל/ת פרויקטים מנהלת עסקים.

המכרז הסתיים
מכרז פומבי מס' 14/2019 - להפעלת מזנונים בהיכל הספורט "אנרבוקס" חדרה

החברה הכלכלית לחדרה בע"מ מזמינה בזה הצעות מחיר: להפעלת 4 (ארבעה) מזנונים במתחם היכל הספורט "אנרבוקס" חדרה.

המכרז הסתיים
מכרז פומבי מס' 12-19 - מזכירה להיכל רב תכליתי בחדרה

החברה הכלכלית לחדרה בע"מ הינה תאגיד עירוני העוסק בין היתר בניהול, תכנון, יזום, ביצוע ופיתוח פרויקטים בתחום הבניה, התשתיות והתכנון העירוני. החברה, אחראית, בין היתר, על תפעול היכל רב תכליתי בעיר חדרה. החברה מבקשת בזה הצעות מטעם מועמדים למשרת מזכירה.

המכרז הסתיים
מכרז פומבי מס' 13-19 - מנהל טכני ותפעול – היכל רב תכליתי

החברה הכלכלית לחדרה בע"מ הינה תאגיד עירוני של עיריית חדרה העוסק בין היתר בניהול, תכנון, יזום, ביצוע ופיתוח פרויקטים בתחום הבניה, התשתיות והתכנון העירוני. החברה אחראית, בין היתר, על תפעול היכל רב תכליתי בעיר חדרה. החברה מבקשת בזה הצעות מטעם מועמדים למשרת איש טכני– היכל רב תכליתי.

המכרז הסתיים
מכרז פומבי מס' 11/2019 – לבחירת מתכנן/אדריכל לתכנון אדריכלי מפורט לקריית הספורט בחדרה

בכוונת עיריית חדרה להקים קריית ספורט במקרקעין שבבעלותה המצויים בחדרה, אשר תכלול אצטדיון כדורגל עם 8,000 מושבים [בשלב ראשון] ועם 4,000 מושבים נוספים [בשלב השני]; מתחם אימונים, אשר יכלול 2 או 3 מגרשי אימונים; מבנה שירותים ומקלחות; מתחם מסחר הכולל כ-10,000 מ"ר עיקרי ומתחם חניה משותף לאצטדיון ולמתחם המסחר [אשר יכלול כ-800 מקומות חניה], בהיקף כולל של כ-122,000 מ"ר.

המכרז הסתיים
מכרז פומבי מס' 10-19 - מנהל טכני ותפעול – היכל רב תכליתי

החברה הכלכלית לחדרה בע"מ הינה תאגיד עירוני של עיריית חדרה העוסק בין היתר בניהול, תכנון, יזום, ביצוע ופיתוח פרויקטים בתחום הבניה, התשתיות והתכנון העירוני. החברה אחראית, בין היתר, על תפעול היכל רב תכליתי בעיר חדרה . החברה מבקשת בזה הצעות מטעם מועמדים למשרת מנהל טכני ותפעול – היכל רב תכליתי

המכרז הסתיים
מכרז פומבי מס' 09-19 - רכז/ת חברתי במנהלת התחדשות עירונית

החברה הכלכלית לחדרה בע"מ הינה תאגיד עירוני העוסק בין היתר בניהול, תכנון, יזום, ביצוע ופיתוח פרויקטים בתחום הבניה, התשתיות והתכנון העירוני. החברה, אחראית, בין היתר, לניהול, הקמה, תפעול ותחזוקת פרויקטים בתחום ביצוע עבודות פיתוח, עבודות הנדסה בנאיות, פיתוח עסקי, התחדשות עירונית וכו' עבור עיריית חדרה, במכלול תחומי פעילות העירייה. החברה מבקשת בזה הצעות מטעם מועמדים למשרת רכז/ת חברתי במנהלת ההתחדשות העירונית.

המכרז הסתיים
החברה הכלכלית לחדרה בע"מ מכרז פומבי מס' 15/201

לאספקה, התקנה ומימון תאורת רחובות ושטחים ציבוריים בטכנולוגיית לד ומערכות שליטה ובקרה

המכרז הסתיים
החברה הכלכלית לחדרה בע"מ מכרז פומבי מס' 15/2019

לאספקה, התקנה ומימון תאורת רחובות ושטחים ציבוריים בטכנולוגיית לד ומערכות שליטה ובקרה

המכרז הסתיים
מכרז פומבי מס' 06-18 לתפקיד מנהל האנרבוקס – היכל רב תכליתי

החברה הכלכלית לחדרה בע"מ (להלן: "החברה") הינה תאגיד עירוני של עיריית חדרה העוסק בין היתר בניהול, תכנון, יזום, ביצוע ופיתוח פרויקטים בתחום הבניה, התשתיות והתכנון העירוני. החברה מבקשת בזה הצעות מטעם מועמדים למשרת מנהל האנרבוקס ההיכל הרב תכליתי, במסגרת תפקיד מנהל הפארקים העירוניים.

המכרז הסתיים
מכרז פומבי מס' 07/19 לאספקה והתקנה של שילוט בהיכל הספורט הרב-תכליתי (אנרבוקס) בחדרה

החברה הכלכלית לחדרה בע"מ מזמינה בזה הצעות מחירים לאספקה והתקנה של שילוט בהיכל הספורט הרב-תכליתי (אנרבוקס) בחדרה, הכל על פי כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

המכרז הסתיים