מכרזים

מכרזים כותרת
גלילה למטה

הפעלת מזנון/ים נייד/ים

החברה הכלכלית לחדרה בע"מ (להלן: "החברה") מעוניינת להתקשר עם מפעיל/ים להפעלת מזנון/ים נייד/ים ב"אקו פארק" (בשכונת הפארק בחדרה) וב"פארק חופים" (בשכונת עין הים בחדרה), בתמורה לתשלום דמי שימוש והפעלה שישלם המפעיל לחברה וכל מועמד העונה לתנאים המפורטים להלן מוזמן להציע את מועמדותו.» להמשך קריאההפעלת מזנון/ים נייד/ים
לראש העמוד