מכרזים

מכרזים כותרת
גלילה למטה

הודעה דחופה ועדכון מס' 4+5 למכרז פומבי 15/19

לאספקה, התקנה ומימון של תאורת רחובות ושטחים ציבוריים בטכנולוגית לד ומערכות שליטה ובקרה » להמשך קריאההודעה דחופה ועדכון מס' 4+5 למכרז פומבי 15/19

מכרז פומבי מספר 15/2019 - מסמך הבהרות ועדכון מספר 2

» להמשך קריאהמכרז פומבי מספר 15/2019 - מסמך הבהרות ועדכון מספר 2

מכרז פומבי מספר 15/2019 - הודעת עדכון + פרוטוקול מפגש מציעים

» להמשך קריאהמכרז פומבי מספר 15/2019 - הודעת עדכון + פרוטוקול מפגש מציעים

קול קורא לחניונים לרכב כבד

החברה הכלכלית לחדרה בע"מ, מבקשת לקבל הצעות למקרקעין להפעלת חניון לרכב כבד מאת "בעלי זכויות" במתחמי קרקע, ברחבי העיר חדרה ובתחומיה, המעוניינים שיופעל במקרקעיהם חניון, כמפורט במסמכי הקול הקורא.» להמשך קריאהקול קורא לחניונים לרכב כבד

מכרז פומבי מספר 15/2019 לאספקה, התקנה ומימון תאורת רחובות ושטחים ציבוריים בטכנולוגיית לד ומערכות שליטה ובקרה

מכרז לאספקה, התקנה ומימון תאורת רחובות ושטחים ציבוריים בטכנולוגיית לד ומערכות שליטה ובקרה» להמשך קריאהמכרז פומבי מספר 15/2019 לאספקה, התקנה ומימון תאורת רחובות ושטחים ציבוריים בטכנולוגיית לד ומערכות שליטה ובקרה

מכרז פומבי מס' 16-19 - מנהל/ת פרויקטים מנהלת עסקים

החברה הכלכלית לחדרה אחראית, בין היתר, לניהול, הקמה, תפעול ותחזוקת פרויקטים בתחום ביצוע עבודות פיתוח, עבודות הנדסה בנאיות, פיתוח עסקי, התחדשות עירונית, הקמת מנהלת עסקים וכו' עבור עיריית חדרה, במכלול תחומי פעילות העירייה. החברה מבקשת בזה הצעות מטעם מועמדים למשרת מנהל/ת פרויקטים מנהלת עסקים. » להמשך קריאהמכרז פומבי מס' 16-19 - מנהל/ת פרויקטים מנהלת עסקים

מכרז פומבי מס' 14/2019 - להפעלת מזנונים בהיכל הספורט "אנרבוקס" חדרה

החברה הכלכלית לחדרה בע"מ מזמינה בזה הצעות מחיר: להפעלת 4 (ארבעה) מזנונים במתחם היכל הספורט "אנרבוקס" חדרה.» להמשך קריאהמכרז פומבי מס' 14/2019 - להפעלת מזנונים בהיכל הספורט "אנרבוקס" חדרה

קול קורא למתן חסויות לפעילות הדרכה לקידום ופיתוח עסקים בעיר חדרה

בכוונת החברה הכלכלית חדרה, באמצעות מנהלת העסקים ובמסגרת מרכז היזמות, לייסד ולנהל פעילות של קיום קורסים ו/או הרצאות ו/או הכשרות, בתחומים מקצועיים שונים, במטרה לסייע לבעלי העסקים בהכוונה מקצועית ובפיתוח עסקי , אשר יועברו על ידי גורמים מקצועיים ומתאימים.» להמשך קריאהקול קורא למתן חסויות לפעילות הדרכה לקידום ופיתוח עסקים בעיר חדרה

מכרז פומבי מס' 12-19 - מזכירה להיכל רב תכליתי בחדרה

החברה הכלכלית לחדרה בע"מ הינה תאגיד עירוני העוסק בין היתר בניהול, תכנון, יזום, ביצוע ופיתוח פרויקטים בתחום הבניה, התשתיות והתכנון העירוני. החברה, אחראית, בין היתר, על תפעול היכל רב תכליתי בעיר חדרה. החברה מבקשת בזה הצעות מטעם מועמדים למשרת מזכירה.» להמשך קריאהמכרז פומבי מס' 12-19 - מזכירה להיכל רב תכליתי בחדרה

מכרז פומבי מס' 13-19 - מנהל טכני ותפעול – היכל רב תכליתי

החברה הכלכלית לחדרה בע"מ הינה תאגיד עירוני של עיריית חדרה העוסק בין היתר בניהול, תכנון, יזום, ביצוע ופיתוח פרויקטים בתחום הבניה, התשתיות והתכנון העירוני. החברה אחראית, בין היתר, על תפעול היכל רב תכליתי בעיר חדרה. החברה מבקשת בזה הצעות מטעם מועמדים למשרת איש טכני– היכל רב תכליתי. » להמשך קריאהמכרז פומבי מס' 13-19 - מנהל טכני ותפעול – היכל רב תכליתי

מכרז פומבי מס' 11/2019 – לבחירת מתכנן/אדריכל לתכנון אדריכלי מפורט לקריית הספורט בחדרה

בכוונת עיריית חדרה להקים קריית ספורט במקרקעין שבבעלותה המצויים בחדרה, אשר תכלול אצטדיון כדורגל עם 8,000 מושבים [בשלב ראשון] ועם 4,000 מושבים נוספים [בשלב השני]; מתחם אימונים, אשר יכלול 2 או 3 מגרשי אימונים; מבנה שירותים ומקלחות; מתחם מסחר הכולל כ-10,000 מ"ר עיקרי ומתחם חניה משותף לאצטדיון ולמתחם המסחר [אשר יכלול כ-800 מקומות חניה], בהיקף כולל של כ-122,000 מ"ר.» להמשך קריאהמכרז פומבי מס' 11/2019 – לבחירת מתכנן/אדריכל לתכנון אדריכלי מפורט לקריית הספורט בחדרה

מכרז פומבי מס' 10-19 - מנהל טכני ותפעול – היכל רב תכליתי

החברה הכלכלית לחדרה בע"מ הינה תאגיד עירוני של עיריית חדרה העוסק בין היתר בניהול, תכנון, יזום, ביצוע ופיתוח פרויקטים בתחום הבניה, התשתיות והתכנון העירוני. החברה אחראית, בין היתר, על תפעול היכל רב תכליתי בעיר חדרה . החברה מבקשת בזה הצעות מטעם מועמדים למשרת מנהל טכני ותפעול – היכל רב תכליתי » להמשך קריאהמכרז פומבי מס' 10-19 - מנהל טכני ותפעול – היכל רב תכליתי

מכרז פומבי מס' 09-19 - רכז/ת חברתי במנהלת התחדשות עירונית

החברה הכלכלית לחדרה בע"מ הינה תאגיד עירוני העוסק בין היתר בניהול, תכנון, יזום, ביצוע ופיתוח פרויקטים בתחום הבניה, התשתיות והתכנון העירוני. החברה, אחראית, בין היתר, לניהול, הקמה, תפעול ותחזוקת פרויקטים בתחום ביצוע עבודות פיתוח, עבודות הנדסה בנאיות, פיתוח עסקי, התחדשות עירונית וכו' עבור עיריית חדרה, במכלול תחומי פעילות העירייה. החברה מבקשת בזה הצעות מטעם מועמדים למשרת רכז/ת חברתי במנהלת ההתחדשות העירונית. » להמשך קריאהמכרז פומבי מס' 09-19 - רכז/ת חברתי במנהלת התחדשות עירונית

החברה הכלכלית לחדרה בע"מ מכרז פומבי מס' 15/201

לאספקה, התקנה ומימון תאורת רחובות ושטחים ציבוריים בטכנולוגיית לד ומערכות שליטה ובקרה» להמשך קריאההחברה הכלכלית לחדרה בע"מ מכרז פומבי מס' 15/201

החברה הכלכלית לחדרה בע"מ מכרז פומבי מס' 15/2019

לאספקה, התקנה ומימון תאורת רחובות ושטחים ציבוריים בטכנולוגיית לד ומערכות שליטה ובקרה» להמשך קריאההחברה הכלכלית לחדרה בע"מ מכרז פומבי מס' 15/2019

מכרז פומבי מס' 06-18 לתפקיד מנהל האנרבוקס – היכל רב תכליתי

החברה הכלכלית לחדרה בע"מ (להלן: "החברה") הינה תאגיד עירוני של עיריית חדרה העוסק בין היתר בניהול, תכנון, יזום, ביצוע ופיתוח פרויקטים בתחום הבניה, התשתיות והתכנון העירוני. החברה מבקשת בזה הצעות מטעם מועמדים למשרת מנהל האנרבוקס ההיכל הרב תכליתי, במסגרת תפקיד מנהל הפארקים העירוניים.» להמשך קריאהמכרז פומבי מס' 06-18 לתפקיד מנהל האנרבוקס – היכל רב תכליתי

מכרז פומבי מס' 07/19 לאספקה והתקנה של שילוט בהיכל הספורט הרב-תכליתי (אנרבוקס) בחדרה

החברה הכלכלית לחדרה בע"מ מזמינה בזה הצעות מחירים לאספקה והתקנה של שילוט בהיכל הספורט הרב-תכליתי (אנרבוקס) בחדרה, הכל על פי כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז. » להמשך קריאהמכרז פומבי מס' 07/19 לאספקה והתקנה של שילוט בהיכל הספורט הרב-תכליתי (אנרבוקס) בחדרה

קול קורא למאגר יועצים/ מנהלי פרויקטים

החברה הכלכלית לחדרה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מתכננים/מנהלי פרויקטים בתחומים הבאים בלבד: אדריכלים, מתכנני ערים, מודדים, מתכנני גינון ונוף, מתכנני קונסטרוקציה, מתכנני חשמל ותאורה, יועצי בטיחות, יועצי נגישות, מתכנני מערכות רטובות (מים ביוב וניקוז), מתכנני תנועה, מתכנני כבישים, מנהלי פרויקטים של בינוי ומנהלי פרויקטים של תשתיות - המעוניינים להציע את מועמדותם על מנת להיכלל במאגר רשימות היועצים של החברה לתכנון, לניהול ולפיקוח על ביצוע פרויקטים שונים של החברה» להמשך קריאהקול קורא למאגר יועצים/ מנהלי פרויקטים
לראש העמוד