החברה הכלכלית חדרה - תכנית אזורים הופקדה בותמ״ל

תכנית אזורים הופקדה בותמ״ל

צעד נוסף לחידוש פניה של גבעת אולגה: הופקדה בותמ״ל תכנית פינוי-בינוי בשכונת אזורים
 
https://www.nadlancenter.co.il/article/4516